Gammel stik af Eval Tang Kristensen på heden

Om dette arrangement

Tid
16:00 - 17:00
Pris
Gratis
Lokalitet
Danmark
Foredrag & debat

Evald Tang Kristensen

24.01.18
Vordingborg Fortællerkreds markerer Evald Tang Kristensens fødselsdag.

Vordingborg Fortællerkreds markerer Evald Tang Kristensens fødselsdag ved at fortælle nogle af de historier, han har indsamlet.
Evald Tang Kristensen (1843 – 1929) anses i dag for at være den størsteste folkemindesamler i den vestlige verden.
Hans indsamlede materiale, der befinder sig i Dansk Folkemindesamlings arkiv, udgør en enestående samling af kilder til en anden tid og nogle befolkningsgrupper, der ellers sjældent får mæle i historien.
Evald Tang Kristensen gik for alvor i gang med at indsamle folkeminder, efter at han i 1866 var flyttet til Gjellerup ved Herning, hvor han havde fået ansættelse som lærer. Han begyndte på sine friaftener at vandre rundt i sognet, hvor han besøgte befolkningen og fik dem til at synge viser og fortælle sagn og eventyr. Efterhånden udstraktes indsamlingsturene til rejser af flere dages eller ugers varighed i hele Jylland. Kun sjældent foretog han indsamlingsrejser i det østlige Danmark, da han her ikke var fortrolig med de lokale dialekter