""
Stiig Markager fortæller om miljøet i havet

Om dette arrangement

Tid
19:00 - 21:00
Pris
35 kr.
Target
For voksne
Foredrag & debat

Havet og os – giv naturen plads

05.10.22
Hvad er status for vores havmiljø i dag?

Havet er under et voldsomt pres. Årsager er mange, men udledninger af kvælstof fra landbruget er den helt dominerende stressfaktor. Effekterne er iltsvind, mudrede badestrande, grønt og uklart vand og tilbagegang for ålegræs og torsk.

I foredraget gives en status for havmiljøet i dag, med fokus på området omkring Sydsjælland og Østersøen. Udviklingen i havets tilstand og tilførsler af næringsstoffer gennemgås og forskellige løsninger diskuteres, herunder de mekanismer i landbrugsstøtten, som forhindrer en løsning.

På længere sigt virker det urealistisk at fortsætte den intensive brug af landskabet. En løsning kan være en helt generelt afsættelse af 15 procent af landskabet til natur. Det vil give en lang række fordele for klima, havmiljø, biodiversitet og livskvalitet.

Stiig Markager er professor i marineøkologi og biogeokemi ved Aarhus Universitet og har arbejdet med havmiljø og løsninger i 25 år.

I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

 

Billetsalg

Vordingborg Bibliotekerne benytter leverandøren Place2book til salg af billetter, hvilket betyder, at dine personoplysninger registreres hos Place2book.

Vil du vide mere om deres privatlivspolitik inden du køber billetter, kan du læse privatlivspolitikken her persondata.