""

Det Kongelige Biblioteks Digitale samlinger

Adgang
For alle
Gennem Det Kgl. Bibliotek har du adgang til en række spændende historiske samlinger. De er alle digitale og du får adgang til samlingerne fra din computer.

Du kan finde en masse specielle samlinger såsom H. C. Andersens papirklip, kort og atlas og varehuskataloger.

Af nyheder kan nævnes: Partiprogrammer, Visebøger og Håndskrevne tekster fra Europa og Amerika.

Du får direkte adgang til:

Billeder

David Simonsens brevsamling

H. C. Andersens papirklip

Håndskrevne tekster fra asiatiske lande

Håndskrevne tekster fra Europa og Amerika

Jødiske håndskrifter

Kort og Atlas

Partiprogrammer

Sjældne bøger

Sjældne bøger fra asiatiske lande

Sjældne bøger på jødiske sprog

Tryksager

Varehuskataloger

Visebøger