""

Infomedia

Adgang
Kun fra bibliotekets PC'er
Infomedia er en stor avisdatabase med artikler fra danske aviser og udvalgte fagtidsskrifter i fuldtekst.

Artiklerne findes tilbage til ca. 1990, bl.a. fra Politiken, Ekstrabladet, BT, Jyllandsposten, Berlingske Tidende, Kristeligt Dagblad, Weekendavisen samt regionale dagblade.
Medtager desuden regionale dagblade, lokale ugeaviser fordelt på regioner samt en række fagblade og magasiner.

(Via Bibliotek.dk kan du også hjemmefra læse artikler og anmeldelser fra en række aviser og tidsskrifter i databasen Infomedia. Det er kun artikler af en vis størrelse, du kan finde via Bibliotek.dk).