Logo for Litteraturens Verden

Lit­te­ra­turens Verden

Adgang
For alle borgere i kommunen
Lit­te­ra­turens Verden giver en dybdegående krono­logisk og genremæssig gennem­gang af verdens lit­te­ra­turhistorie fra old­tid­en til moderne tid.

Fokus ligger på europæisk/vestlig litteratur, men behandler også litteratur fra Latinamerika, Afrika, Asien osv.
Der er dybdegående generelle artikler om forskellige tiders litteraturhistorie - herunder udforskes forskellige lokaliteter. Under disse er der igen en deling på f.eks. prosa, digtning, drama, roman og epos.