Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv

Åbningstid: Tirsdag kl. 9 - 16
 
Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv holder til bagerst i voksenudlånet på Vordingborg Bibliotek i Kulturarkaden.
 
Arkivet har arkivalier, billeder og andre materialer fra foreninger, erhverv og privatpersoner med relation til Vordingborg, Kastrup, Udby og Ørslev sogne.
 
Kontaktperson: Berit Christensen, telefon: 55 36 38 17
 
Du kan søge i arkivets samlinger af billeder, arkivalier, film, avisudklip, bøger m.m. NB: Du kan ikke se selve arkivalierne; det er en registrant over, hvad lokalarkivet ligger inde med. 
E-mail: Lokalarkivet@vordingborg.dk
Lokalarkivet har åbent hver tirsdag kl. 9.00 - 16.00