Digital dannelse

Vordingborg Bibliotekerne tilbyder forløb om informationssøgning og kildekritik for skoleklasser på mellemtrin og udskolingsniveau, ligesom vi underviser på kommunens ungdomsuddannelser.

Vi er eksperter i informationssøgning og ved, hvordan man kritisk sorterer i informationsmængder, og finder frem til de rigtige kilder. Vi kan derfor tilbyde en opdateret og skarp undervisning, hvor eleverne udvikler deres kompetencer i at fremsøge konkrete informationer digitalt/analogt og ikke mindst kvalificerer deres kildekritiske sans. Hvert forløb tager udgangspunkt i en dialog mellem os og jer som fagpersoner, hvorudfra vi skaber et forløb, der passer med jeres faglige behov/forløb.

Vi tilbyder følgende forløb:

- Informationssøgning
- Kildekritik
- Andre forløb efter aftale

Forløbene er gratis for folkeskoler.

Kontakt os for mere information.
Jonas Theis Petersen
Teamleder for Børn og Unge
M:onet@vordingborg.dk
T:29607808