Dialogisk læsning

- Læs og snak med dit barn

Dialogisk læsning betyder at tale med barnet, mens man læser. Når man læser dialogisk med barnet, styrker man barnets ordforråd og udvikler barnets forståelse for ord og vendinger. Et stort ordforråd og en god læseforståelse giver et godt afsæt for barnets mulighed for senere at blive en god læser. Ved dialogisk læsning følger man barnets nysgerrighed og stiller spørgsmål, der opmuntrer til samtale om indholdet i bogen. 

Man kan forberede sig lidt som voksen, der skal læse dialogisk med et barn, og man bør have fokus på både før, under og efter læsning. Bogen bør læses 2 gange for barnet, så ord og vendinger fra bogen gentages.

1. Før læsning

  • Læs bogen, før du læser den med barnet
  • Gør læsningen til noget trygt og særligt
  • Vis forsiden af bogen til barnet: ”Hvad mon bogen hand­ler om?”
  • Lad evt. barnet sidde med en lille genstand, som har en særlig betydning i histo­rien

 2. Under læsning

  • Lyt til barnet og vær åben for spørgsmål undervejs
  • Følg barnets nysgerrighed, vær nærværende, spørg ind, og vent på, at de svarer
  • Gør børnene til medfortællere: "Hvad sker der mon nu?"
  • Ved genlæsning: Opfordr børnene til at fortælle det, de kan huske, fx ud fra billederne. Hjælp dem til at sætte ord på fortællingen, hvis de ikke kan huske de rette ord og vendinger

 3. Efter læsning

  • Tal med barnet om indholdet - også efter at bogen er lukket. Måske kan dele fra bogen indgå i nye lege for barnet
  • Brug de nye ord, som bogen indeholder. Jo flere gange barnet hører ordene, jo større sandsynlighed er der for, at ordene på sigt indgår i barnets ordforråd

Her er bøger, der egner sig særlig godt til dialogisk læsning: