""

Ugens anmelder er Mette Storm

24.05.23
”Konspirationsteoretikere: typer, trin, terror” af Steen Svanholm & Claus Flodin Larsen

Denne bog er et overskueligt og vigtigt indblik i Fake News- og konspirationsverdenen.

Den er velegnet til opgaveskrivning på ungdomsuddannelser, men menigmand kan også få et fint udbytte, hvis man har lyst til at tilegne sig lidt viden om et emne, der i dag er en ikke helt lille trussel imod vores demokrati.

Bogen er opdelt i 5 mindre kapitler, hvor en definition af konspirationsteoretikerne bliver klarlagt. For de findes i forskellige ’grader’, og bogen her opererer med 3 typer; Novicen, Prædikanten og Krigeren – hver med deres karakteristika og formål.

Det der er særligt relevant for os alle, er fif til hvordan vi bedst håndterer konspirationsteoretikere – særligt på de sociale Medier, hvor de har frit spil til at destabilisere en debat, ved at smide udokumenterede påstande. Mange vælger at gå i dialog, men de fleste vælger nok at ignorere og scrolle videre – måske belært af erfaring; at man diskuterer med nogle, for hvem evidens er unødvendigt, og hvor vi derfor ikke debatterer på samme præmisser.

Men er det et problem at så mange bliver faktaresistente? Ja - ifølge denne udgivelse er det absolut et problem. Der redegøres for i sidste kapitel, hvilke konsekvenser det kan have, for vores samfund og for den demokratiske debat. Generelt spreder denne misinformation frygt og utryghed – nogle gange avler det had og vold. Historisk set ved vi, at det graver grøfter – skadeligt for demokratiet, se bare på det politiske miljø i USA i disse år.

En ikke uinteressant udgivelse, nem og overskuelig til opgaver, men også brugbar for alle os, der bare gerne vil blive klogere på emnet.

Mette er Bibliotekar på Vordingborg Bibliotekerne og træffes oftest på Vordingborg Bibliotek. Men hun er også at finde på Vordingborg Gymnasium & HF ind imellem, hvor hun underviser i bl.a. Fake News. 

Gik du glip af sidste uges anmeldelse, kan du læse den her

Materialer