Makerspace - for skoler

Skoleklasser tilbydes besøg i Makerspace Vordingborg. Lær om 3D-programmering, 3D-tegning og laserskæring.

Introduktion til programmering, Micro:bit og 3D-print på Vordingborg Bibliotek

Programmering, 3D-programmer, 3D-tegning og laserskærer – er det emner du gerne vil introducere i din klasse, får du her en god og nem mulighed.

På Vordingborg Bibliotek har vi et innovationsrum, hvor bl.a. Makerspace Vordingborg holder til. Derfor kan vi tilbyde undervisning i programmering med Arduino, introduktion til 3D-tegneprogrammet Onshape, 3D-printning og laserskærer til alle 6. – 10. klasser i Vordingborg Kommune.

Der tilbydes 2 introduktioner for klasserne fra kl. 09.00 – 14.00 incl. ½ times frokostpause, hvor der serveres sandwich, og en pause med frugt og drikke til alle.

Der vil, udover underviser, være 2 hjælpere tilstede, som vil støtte i grupperne. Lærerne deltager i opgaveløsningen i det omfang, de selv ønsker, men har ansvaret for elevernes adfærd.

Bliver elever og undervisere interesserede i at bruge teknikkerne i fritiden, er der mulighed for at komme i Makerspace Vordingborg. Du kan læse mere om det i vedhæftede folder.

Herudover kan bibliotekets 3D-printere benyttes dagligt fra kl. 07.00-23.00. Der gives fri adgang til laserskærer, når du har lært at bruge maskinen.

Første undervisningsdag: Programmering i Arduino

Der undervises i programmering med Arduino, herunder præsentation af diverse robotter og udstyr som eksempler på, hvad Arduino kan bruges til.

Herefter er der i grupper spændende opgaver i programmering af et lyskryds: Få det til at skifte når der kommer en bil, få det til at skifte på tid osv.

Efter frokost arbejder vi med programmering af Mbotbiler.

Anden undervisningsdag: 3D-Designdag

Undervisning i 3D-tegneprogrammet Onshape og introduktion til 3D-print. Desuden introduceres der til udskæring på laserskærer.

Alle elever tegner en fidget spinner i Onshape. Da Onshape er et online-program, kan eleverne anvende det på en hvilken som helst pc med Internetadgang. De kan selv designe og fremstille emner til 3D-print og laserskærer i fritiden og fremtiden.

3D-printere og laserskærer introduceres. Alle elever får en fidget spinner udskåret på laserskærer med hjem. De, der ikke får en 3D-printet fidget spinner med hjem på dagen, får den efterfølgende tilsendt.

Dagen afslutter med, at eleverne får mulighed for at lære at benytte 3D-penne.

Pris for begge undervisningsdage kl. 9.00 – 14.00 er kr. 8.000 inkl. materialer og forplejning, ekskl. moms.

Undervisningsdag: Micro:bits

Som noget nyt tilbyder vi en enkeltstående dag i programmering i Micro:bit. En Micro:bit er en kraftfuld håndholdt lille programmerbar mikrocomputer, som kan bruges til bl.a. spil. Den er udviklet i et samarbejde mellem BBC og Microsoft, og er en del af et stort projekt i England, hvor alle 11-12 årige skolebørn er igennem et undervisningsforløb i programmering. Vi vil på dagen vise, hvordan man vha. Ipad kan sende beskeder til hinanden. Vi skal programmere en terning og et klassisk skydespil, som kan sammenlignes med de første skydespil. 

Pris for undervisning i Micro:bit kl. 9.00 – 14.00 er kr. 10.000 inkl. materialer (Micro:bits) og forplejning, ekskl. moms.

Forløbet afvikles i løbet af 2018. Er du interesseret, skal du henvende dig til Mette Storm mems@vordingborg.dk eller Hanne Palsberg hapa@vordingborg.dk.

Individuelle Kurser.

I 2018 har du også mulighed for at samarbejde med Makerspace Vordingborg v/Vordingborg Bibliotek om individuelle kurser tilpasset netop din undervisningsplan. Du er altid velkommen til at kontakte os til en uforpligtende samtale på tlf: 5536 3800 eller ovenstående mails, så forsøger vi at finde den rigtige løsning. Pris aftales ved henvendelse.