Gebyrer & erstatninger

Gebyrer & erstatninger

Her kan du se gældende regler og satser for lånetider, gebyrer og erstatninger.

""

Du skal betale gebyr efter gældende takst, hvis du afleverer for sent. Gebyrerne er fastsat af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune.

Lånetid

  • Lånetiden er normalt 30 dage.
  • For nogle materialer kan lånetiden være kortere.
  • Se afleveringstidspunktet på udlånskvitteringen.
  • Du kan forny lånetiden på dine materialer 3 gange, hvis materialet ikke er reserveret til andre. Du kan dog tidligst forny 7 dage inden afleveringsdatoen.
  • Bemærk, at kvik-bøger ikke kan fornys.

Sådan tjekker du, om du har gebyrer og erstatninger

Hvis du logger ind på Vordingborg Bibliotekernes hjemmeside, kan du under 'Gebyrer og erstatninger' se, om du skylder et eller flere gebyrer. 

Du er selv ansvarlig for løbende at kontrollere, hvad du har lånt samt få det afleveret til tiden. Du kan se dine lån under 'Lån', hvor du også har mulighed for at forny.  

Du kan desuden kontrollere din lånerstatus på udlånsautomaterne på biblioteket. Via appen 'Biblioteket' kan du også se din lånerstatus samt forny dine udlån. 

Gebyrtakster

Overskridelse af lånetidenVoksneBørn under 15 år
1-10 dage20 kr.10 kr.
11-20 dage60 kr.20 kr.
21-30 dage120 kr.40 kr.
Over 30 dage230 kr.100 kr.

Hvis du ikke afleverer til tiden, skal du betale gebyr.

Afleveringskvitteringen er din dokumentation for at lånte materialer er afleveret. Kontrollér ved aflevering, at alle materialer er korrekt registreret og står på din afleveringskvittering.

Ved overskridelse af afleveringsdatoen gælder:

  • Hvis du låner flere materialer samtidig og afleverer/fornyer materialerne samlet, vil du få ét gebyr.
  • Hvis du låner flere materialer samtidig, men afleverer/fornyer materialerne af flere omgange, vil du få ét gebyr pr. aflevering.

Du vil blive udelukket fra at låne og reservere materialer, hvis du skylder 200 kr. eller mere. 

 

Erstatninger

Hvis du ødelægger, mister eller ikke afleverer bibliotekets materialer, skal du erstatte dem. Du har som den sidst registrerede låner erstatningspligten, hvis du ikke har gjort opmærksom på en eventuel skade, før du lånte materialet.

Hvis du ikke har afleveret det lånte materiale 30 dage efter lånetidens udløb, betragter vi det som bortkommet og du vil få sendt en faktura i din digitale post.

Bortkommet eller beskadiget materiale skal erstattes til bibliotekets indkøbspris inkl. moms. Udover erstatningsbeløbet skal du betale for udgifter til fx indbinding og licensrettigheder. For DVD, video og multimedier som cd-rom og konsolspil bliver din udgift typisk flere gange den pris, varen fås til i almindelig detailhandel. Det skyldes, at bibliotekets pris indeholder betaling til rettighedshaverne for at få tilladelse til udlån.
 

Påmindelse og hjemkaldelse på e-mail eller appen 'Biblioteket'

Hvis du har oplyst din e-mailadresse, vil du få tilsendt en påmindelse 3 dage før afleveringsfristen. Du kan indsætte din e-mail under brugerprofil, når du er logget ind. Du kan også få adviseringer som Push-beskeder i appen 'Biblioteket'.
 

Hold styr på udlåns- og afleveringsdatoerne

På din udlånskvittering og i din lånerstatus står datoen for, hvornår du skal aflevere dine lånte materialer. Dette er sidste dag, du kan aflevere materialet, uden gebyr.

 

Sådan betaler du

Du kan se den samlede oversigt over dit mellemværende med Vordingborg Bibliotekerne under din 'Brugerprofil’ på bibliotekets hjemmeside eller via appen ’Biblioteket’. I listen over dit mellemværende vil der være et link til betaling i Mit Betalingsoverblik’. 

Betaling via ’Mit Betalingsoverblik’ kræver, at du logger på med NemID/MitID. Du kan betale dit mellemværende med betalingskort, MobilePay eller indbetalingskort. Du kan tilmelde 'Mit Betalingsoverblik' til Betalingsservice.

Hvis du er fritaget for digital post, modtager du med posten en faktura med indbetalingskort, som kan betales, hvor du plejer at betale dine regninger.

Er du økonomisk ansvarlig for en person under 18 år, vil du modtage faktura på personens mellemværende med Vordingborg Bibliotekerne i din digitale postkasse.

Bemærk, at der kan gå op til 72 timer før din betaling kan ses på hjemmesiden og i appen 'Biblioteket'. Derfor vil du kunne opleve, at der stadig vises gebyrer/erstatninger på din konto, når du logger ind på hjemmesiden/appen, selvom du lige har betalt din regning. På Mit Betalingsoverblik kan du altid se en opdateret status på dine betalinger til biblioteket.

Gebyrer tilskrives som biblioteksloven foreskriver
Et materiales låneperiode beregnes fra seneste udlån, fornyelse eller sat i bero-dato. Det vil sige, at lån med forskellig oprindelig udlånsdato, som er fornyet (eller sat i bero) på samme tidspunkt med samme nye afleveringsfrist, betragtes som havende samme udlånsperiode, og udløser derfor kun ét gebyr ved for sen aflevering.

 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til årsagen til fakturaen, skal du fortsat henvende dig på biblioteket. 

Hvis du har spørgsmål til selve betalingen, skal du kontakte Opkrævningen i Vordingborg kommune. Tlf.: 5536 4182, mail: opkraevning@vordingborg.dk