Lokalarkiver

Lokalarkiver

Flere af vores biblioteker huser lokalarkiver.

Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv holder til bagerst i voksenudlånet på Vordingborg Bibliotek i Kulturarkaden.

Præstø Lokalhistoriske Arkiv har lokale på biblioteket.

Lundby Sognearkiv har egen indgang fra kælderen. Sognearkivet har ikke en hjemmeside og deres åbningstider er som følger:

Arkivet holder åbent 2. og 4. mandag kl. 14 - 16 (1. september - 30. april).
Desuden 1. og 3. tirsdag kl. 19.15 - 21.30 (1. september - 30. april).
Maj, juni og august åbent 1. tirsdag 19.15 - 21.30 (lukket i juli).
Arkivleder Karen Johansson kan kontaktes på e-mail: karen.g.johansson@mail.dk

""