Makerspace for 6. klasser

Makerspace for 6. klasser

Alle 6. klasser kommer på besøg på Vordingborg Bibliotek, hvor de introduceres for bl.a. robotprogrammering og 3D-tegning.

Vi ønsker at understøtte arbejdet med teknologi og innovation i folkeskolen, og vores fuldtudstyrede innovationsrum er et kreativt læringsmiljø, hvor skoleklasser kan udvikle og styrke deres faglige kompetencer inden for området.          

Vi har et indgående kendskab til teknologi og innovation som tværgående fagligheder i skolen og på ungdomsuddannelser, ligesom vores undervisere har stor praktisk og metodisk erfaring inden for teknologi og innovation.

Kontakt: 

Jonas Theis Petersen
Teamleder for Børn og Unge
M:onet@vordingborg.dk
T:29607808

 

""