Lektørudtalelse

Forfatter: Karsten Boll

Kort om bogen

Dannebrog er verdens ældste flag. Du kan læse om Dannebrogs historie, hvordan flaget er blevet brugt tidligere og hvordan det bruges i dag. Bogen er i serien "De små fagbøger". Fra 9-12 år

Beskrivelse

Et sagn fortæller én historie om, hvordan Danmark fik sit flag, Dannebrog. Fakta fortæller en anden historie. Danmark fik flaget d. 15. juni 1219, hvor Valdemar Sejr var i krig. Derfor kaldes dagen Valdemarsdag. Desuden beskrives det, hvordan flere og flere efterhånden fik lov til at bruge Dannebrog. I middelalderen var det kun kongen, sidenhen blev Dannebrog også brugt på skibene og i de danske kolonier. Kong Christian V indførte ridderordenen - Ridder af Dannebrog. Ligeledes fik Dannebrog stor betydning, både i krigene mod Preussen i 1848-1850 og 1863-64, og i 2. verdenskrig. Kongeskibet er også navngivet Dannebrog, og i dag bruges flaget tit til store begivenheder - fx bryllupper, begravelser og store begivenheder. Sidst i bogen er et afsnit om officielle flagdage. Teksten er skrevet i to spalter og nogle lange ord har delestreger. Bagest er der stikordsregister og henvisninger til andre materialer. Forrest har bogen indholdsfortegnelse

Vurdering

Fin bog om emnet. De mange fotos og tegninger passer fint til indholdet. Teksten er let at læse

Andre bøger om samme emne

 Dannebrog - vores flag fra 2006 er en anden mulighed