Lektørudtalelse

Forfatter: Ulla Møller

Et par særdeles fine små bøger om nogle af børnefamiliernes foretrukne kæledyr, dværgkanin og marsvin. Bøgerne henvender sig først og fremmest til de 10-12-årige, der selv kan varetage pasningen af deres kæledyr, men også yngre dværgkanin- eller marsvineejere vil glæde sig over bøgerne og især over de mange dejlige farvefotos. Til forældrene, der jo er dem der i sidste ende står med ansvaret for dyreholdet, er der mange gode råd om bure, ernæring m.m. Bøgerne er identisk opbyggede med fire afsnit, der er markeret med hver sin farve, så det er let at finde rundt. Første afsnit der er rødt fortæller lidt om de små dyrs oprindelse og om forskellige racer, her er virkelig mange fine billeder af kære kaniner og søde marsvin. Det følgende afsnit, markeret med blåt, handler om boligen, forplejning aktiviteter og lege, og det næste, det orange afsnit, beskæftiger sig med pasning og pleje, sygdomme og unger. Bøgerne slutter med et grønt infohjørne med et fyldigt stikordsregister og med henvisninger til websider samt til supplerende litteratur. Sidstnævnte er dog ikke særlig fyldestgørende, der findes langt flere titler om både kaniner og marsvin og også flere nyere titler. Få er dog så umiddelbart tilgængelige og informative som disse to

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 2006