Dialogisk læsning

Dialogisk læsning

- Læs og snak med dit barn


Dialogisk læsning betyder at tale med barnet, mens man læser, så barnet er aktivt undervejs. Når man læser dialogisk med barnet, styrker man barnets ordforråd og udvikler barnets forståelse for ord og vendinger. 

 

""

Jo mere du træner dit barns ordforråd og læseforståelse, jo bedre muligheder giver du dit barn, så det en dag kan blive en dygtig læser. 

Ved dialogisk læsning følger man barnets nysgerrighed og stiller spørgsmål, der opmuntrer til samtale om indholdet i bogen. 

Man bør forberede sig lidt som forælder, inden man læser dialogisk læsning med sit barn, og man bør være opmærksom på både før, under og efter læsning. Bogen bør læses 2-3 gange for barnet, så ord og vendinger fra bogen gentages. Når ordene gentages bliver de nemmere en del af barnets ordforråd.

1. Før læsning

  • Læs bogen, før du læser den med dit barn
  • Gør læsningen til noget trygt og særligt
  • Vis forsiden af bogen til dit barn: ”Hvad mon bogen hand­ler om?”
  • Lad evt. dit barn sidde med en lille genstand, som har en særlig betydning i historien

2. Under læsning

  • Lyt til dit barn og vær åben for spørgsmål under læsningen
  • Følg dit barns nysgerrighed, vær nærværende, spørg ind, og vent på svar 
  • Gør dit barn til medfortæller: "Hvad sker der mon nu?"
  • Ved genlæsning: Spørg hvad dit barn kan huske, fx ud fra billederne. Hjælp med at sætte ord på fortællingen, hvis dit barn ikke kan huske de rette ord og vendinger

3. Efter læsning

  • Tal med dit barn om indholdet - også efter at bogen er lukket. Måske kan noget fra bogens handling blive en del af en leg
  • Brug de nye ord, som bogen indeholder. Jo flere gange dit barn hører ordene, jo større sandsynlighed er der for, at ordene på bliver en del af dets ordforråd