Dialogisk læsning for 0. klasser

Dialogisk læsning for 0. klasser

I skoleåret 24/25 tilbydes alle 0. klasser et forløb om dialogisk læsning med støtte fra Kulturministeriets udviklingspulje.

Informationsmateriale om det dialogiske læseforløb fremsendes til skolerne i maj for de kommende 0. klasser. 

Forløbet indeholder 2 besøg på det lokale bibliotek, hvor eleverne kommer på besøg med deres forældre og deres lærer.

Besøgene indeholder bl.a. en introduktion til den dialogiske læsemetode, højtlæsning, booktalk og præsentation af elevernes arbejde med dialogisk læsning i skolen.

Kontakt os for mere information:
Jonas Theis Petersen
Teamleder for Børn og Unge
M:onet@vordingborg.dk
T:29607808

""