Ugens anmelder

Ugens anmelder er Henning Schmidt

Af Redaktionen

Ugens anmelder

Henning Schmidt anmelder 'Maskiner der tænker'

Henning er Bibliotekschef og har sin daglige gang på Vordingborg Bibliotek. Her er han involveret i vores daglige drift og vores Makerspace, ligesom arbejdet med AI fylder hos ham. Henning læser en del faglitteratur og kan altid anbefale noget udfordrende og spændende læsestof

""

Inga Strümkes 'Maskiner der tænker' er en velskrevet og tankevækkende bog, der giver en grundig indføring i kunstig intelligens (AI) og dens potentiale til at forandre vores verden. Jeg kan anbefale bogen til alle, der ønsker at forstå mere om dette fascinerende og hurtigt udviklende område.

Strümke, en af Norges førende AI-forskere, har en evne til at forklare komplekse begreber på en klar og engagerende måde – dog er det til tider et svært og abstrakt emne, som Inga Strümke formidler. Bogen starter med en introduktion til AI's historie og de grundlæggende principper, der driver den. Herfra dykker Strümke ned i de forskellige områder inden for AI, fra maskinlæring og deep learning til naturlige sprogprocesser og robotik.

En af bogens styrker er dens fokus på de etiske og samfundsmæssige implikationer af AI. Strümke diskuterer de potentielle trusler, som AI kan udgøre, f.eks. jobtab og diskrimination, men hun belyser også de mange muligheder, AI har for at forbedre vores liv, f.eks. inden for sundhed, uddannelse og klimaforandringer.

Strümke er ikke bange for at tage kontroversielle emner op. Hun diskuterer f.eks. muligheden for, at AI en dag kan blive så intelligent, at den udgør en trussel mod menneskeheden. Hun argumenterer dog for, at det er vigtigt at fokusere på de positive muligheder for AI og at arbejde sammen for at sikre, at den udvikles og bruges på en ansvarlig måde.

"Maskiner der tænker" er en bog, der giver et teknokratisk, nuanceret og velinformeret billede af AI. Den er et must-read for alle, der ønsker at forstå en af de mest betydningsfulde teknologier i vores tid.

Her er et par af bogens højdepunkter:

  • En klar introduktion til AI – dog ikke altid letlæst
  • En omfattende dækning af de forskellige områder inden for AI
  • En diskussion af de etiske og samfundsmæssige implikationer af AI
  • En optimistisk vision for fremtiden for AI

Hvis du er interesseret i AI, er "Maskiner der tænker" et must-read.

Bogen, som du kan låne på Vordingborg Bibliotekerne, er et værdifuldt bidrag til debatten om AI og dens plads i vores samfund. Jeg er overbevist om, at den vil være med til at øge forståelsen af AI og fremme en mere informeret og konstruktiv diskussion om AIs fremtid.

Jeg skrev noter, da jeg læste bogen – og har efterfølgende anvendt ChatGPT og Google Gemini til at hjælpe formuleringen af anmeldelsen på vej. Til sidst rettede jeg anmeldelsen til, da den var formuleret overdrevent positivt, samt nogle steder brugte formuleringer, som jeg ikke ønskede. 

Har du også lyst til at blive Ugens Anmelder, så skriv til bibliotekerne@vordingborg.dk