Logo for faktalink

Faktalink

Adgang
For alle borgere i kommunen
Faktalink er en samling artikler om aktuelle og samfundsrelevante emner som har bred interesse.

Faktalink er en samling artikler om aktuelle og samfundsrelevante emner som har bred interesse.

Her findes artikler om alt fra sport, kultur, historie, politik, IT, trends og medier og meget mere. Samlingen omfatter ca. 600 artikler, som løbende opdateres og øges, samt flere tusinde links og henvisninger. 

- Faktalink er et oplagt arbejdsredskab for folkeskolens ældste klasser og gymnasielever if. temauger, projekter og opgaveskrivning.

- Alle artikler er opbygget efter en fast struktur og består af flere lag, der gør, at artiklerne kan læses på flere niveauer. Alle artikler afrundes med omfattende kildehenvisninger og links til mere information.

- Faktalink er også for lærere og bibliotekarer samt studerende, journalister og researchere, der har behov for at sætte sig ind i et emne og få kendskab til relevant litteratur og information om det. 

For at kunne bruge Faktalink skal du være bosiddende i Vordingborg kommune, samt være oprettet som låner på Vordingborg Bibliotekerne.

Du kan oprette dig som låner her 

Få gode råd til brug af digitale kilder her