Udlån af lokaler

Vi tilbyder lån af lokaler i Kulturarkaden, på Møn Bibliotek og på Lundby Bibliotek

Kulturarkaden

Mødelokale 1. sal:
Maks. 14 personer. Storskærm og konferenceudstyr. Kan benyttes dagligt af alle fra kl. 7-23, hvis det ikke er reserveret i mødekalenderen. Kan kun reserveres af borgere på hverdage fra kl. 16-23. Lørdage og søndage kl. 7-23.

Mødelokale stuen:
Maks. 8 personer. Mindre storskærm og konferenceudstyr. Kan benyttes dagligt af alle kl. 7-23, hvis det ikke er reserveret i mødekalderen. Kan kun reserveres af borgere på hverdage fra kl. 16-23. Lørdage og søndage kl. 7-23.

Salen:
Maks. 149 personer. Diverse AV-udstyr. Reserveres på mail: musikskolen@vordingborg.dk. Kun kommunale institutioner og foreninger iht. Folkeoplysningsloven kan reservere salen.

Innovationsrummet: 
Maks. 20 personer. Storskærm. Kan reserveres dagligt kl. 7-23 af alle. Lørdag og søndage kl. 7-23. Borgere der ønsker at benytte 3D-printerne samtidig med du opholder dig i lokalet, har altid fortrinsret.
Indeholder 3D-printere, 4 stk. Prusa i3MK3S+ printere og filament til samme. Kan benyttes dagligt kl. 7-23. Kan være reserveret af biblioteket til undervisningsbrug. Printerne kan ikke reserveres af andre.  Andre borgere kan have reserveret innovationsrummet til andre formål, så vis venligst hensyn til hinanden.

Makerspace maskinrum, materialerum og 3D-printere:
Besøg Makerspace, se mere på msvb.dk

Værd at vide:
Mødelokalerne og udstyret udlånes og prioriteres efter følgende retningslinjer :
Egne borgerrettede aktiviteter og interne møder
Udlån til andre kommunale institutioner
Udlån til institutioner og foreninger, hvis formålet er almennyttigt.
Udlån til borgeres aktiviteter
Lokaler stilles ikke til rådighed til private formål (selskaber, reception m.m.), samt kommercielle, religiøse og politiske formål.
Er du en forening, kommunal institution eller samarbejdspartner, kan du også få adgang til et mindre tekøkken.
I enkelte tilfælde kan yderligere forplejning tilkøbes.
Der er elevator til 1. sal og trådløst netværk overalt.

Alle lokaler kræver adgang med nøglebrikker.
Udlevering af nøglebrik kræver oprettelse som bruger på biblioteket og accept af bibliotekets reglement og erstatningsregler. Nøglebrikkerne udleveres i den betjente åbningstid hos personalet. Nøglebrikken bliver udlånt til dig fra 1. dag til maks. 1 år og kan evt. fornyes.
Erstatningspris på en nøglebrik er 200 kr.
Udlevering af nøglebrik til innovationsrummets maskinrum og materialerum kræver at du er 18 år og et introduktionskursus i Makerspace. Se mere på www.msvb.dk
Der kan maks. reserveres 6 tider pr. gang og først reserveres igen, når sidste tid/dato er afholdt. 
Ved misbrug og dermed ødelæggelse af AV-udstyr eller inventar, vil indehaveren af nøglebrikken blive holdt erstatningsansvarlig.
Alle rum, udstyr m.m. skal selvfølgelig afleveres i samme stand, som det udleveres.

Bibliotekssalen på Møn Bibliotek
Salen udlånes vederlagsfrit ud til foreninger til såvel offentlige som lukkede arrangementer. Salen har plads til 60 personer på stolerækker eller ca. 30 personer ved borde.
Aftale om lån af Bibliotekssalen sker ved henvendelse på Møn Bibliotek i den betjente åbningstid.

Mødelokalet på Lundby Bibliotek.
Lokalet udlånes vederlagsfrit til lokale grupper og foreninger. Lokalet har plads til ca. 20 personer ved borde.
Aftale om lån af mødelokalet sker ved henvendelse på Lundby Bibliotek i den betjente åbningstid. På Lundby Bibliotek er fremlagt en kalender, hvoraf det fremgår, hvornår lokalet er ledigt.