Udlån af lokaler

Vi tilbyder lån af lokaler i Kulturarkaden, på Møn Bibliotek og på Lundby Bibliotek

Salen i Kulturarkaden
Salen i Kulturarkaden udlånes til kulturelle arrangementer og kun til kommunale institutioner eller foreninger.
Lokalerne er gratis, men der skal betales for service, fx hjælp med stoleopsætning, AV udstyr m.v.
Salen er på 160 m2 heraf scene 48 m2.
Der er plads til max. 149 personer med stoleopstilling og ca. 100 personer med bordopstilling.
Af tilbehør til Salen er der: Mikrofon, projektor, teleslynge, lærred, flipover, overheadprojektor, talerstol, DVD afspiller, TV, video, mørklægning, PA-anlæg, lysanlæg, koncertflygel, klaver, stole og borde. Der er også et the-køkkenet, som kan benyttes ved booking af salen.

Mødelokalet i Kulturarkaden 1. sal
Mødelokalet har plads til 14 personer.
Der er opsat en projektor i lokalet, som kan tilgås via kabel fra væggen. Dette lokale står altid åbent, så borgere kan gå ind og benytte det, når det ikke er booket.

Mødelokalet i Kulturarkaden stueetagen
Mødelokalet er mindre end lokalet på 1.sal og har plads til 8 personer.
Der er opsat et tv i lokalet, som kan tilgås via kabel. Dette lokale er aflåst og kræver særlig bookning via biblioteket hos Lotte Petersen ldrp@vordingborg.dk.

Bookning af sal eller mødelokale 1. sal i Kulturarkaden
Kontakt sekretariatet i KulturArkaden på mail musikskolen@vordingborg.dk for at se om der er ledigt. Book i god tid, både hvis I skal bruge vores hjælp til jeres arrangement, men også fordi, der er rift om lokalerne.

Bibliotekssalen på Møn Bibliotek
Salen udlånes vederlagsfrit ud til foreninger til såvel offentlige som lukkede arrangementer. Salen har plads til 60 personer på stolerækker eller ca. 30 personer ved borde.
Aftale om lån af Bibliotekssalen sker ved henvendelse på Møn Bibliotek i den betjente åbningstid.

Mødelokalet på Lundby Bibliotek.
Lokalet udlånes vederlagsfrit til lokale grupper og foreninger. Lokalet har plads til ca. 20 personer ved borde.
Aftale om lån af mødelokalet sker ved henvendelse på Lundby Bibliotek i den betjente åbningstid. På Lundby Bibliotek er fremlagt en kalender, hvoraf det fremgår, hvornår lokalet er ledigt.