IT-hjælp til virksomheder og foreninger

Virksomheder og foreninger kan på biblioteket få hjælp til digital underskrift til virksomheden (NemID/medarbejdersignatur) og oprette en digital postkasse

Har du brug for vejledning kan du ringe til biblioteket og bestille en tid.

Ring til Vordingborg Bibliotekerne på telefon: 55 36 38 00

Biblioteket hjælper dig fx med at:

- få adgang til selvbetjening på nettet med en personlig, elektronisk underskrift (NemID/medarbejdersignatur)
- modtage post som det offentlige sender til din forening eller virksomhed via den digitale postkasse
- sende elektronisk faktura til det offentlige
- indberette syge- og barselsdagpenge
- starte, ændre og lukke virksomheder
- få en digital fuldmagt

Kontaktpersoner:

Merete Stockfleth mest@vordingborg.dk

Birgitte Mølgård Hansen biah@vordingborg.dk