""

Google Scholar

Adgang
For alle
Google Scholar er en del af Google søgemaskinen, men med en videnskabelig indgang, som gør det nemmere for dig at søge bredt efter videnskabelig litteratur

Man kan søge blandt fagområder og i kilder indenfor bl.a. afhandlinger, specialer, bøger, uddrag og artikler anmeldt af fagfolk fra akademiske forlag.

Man kan også søge artikler offentliggjort af videnskabelige udgivere, professionelle sammenslutninger og universiteter såvel som andre forskningsmæssige artikler tilgængeliggjort på nettet.

Målgruppe:
Studerende og undervisere der har brug for at finde forskning og videnskabelig litteratur.

Hvad kan jeg bruge Google Scholar til?

Google Scholar hjælper dig til at finde indgang til videnskabelig forskning. Du får et langt bedre og mere overskueligt søgeresultat, end hvis du søger efter videnskabelig litteratur i Google.

Her kan du læse mere om Google Scholar