Teamleder til Team Aktiviteter på Vordingborg Bibliotekerne

13.06.18
Team aktiviteter arbejder med arrangementer, udstillinger, kampagner mm. og skal udvikle koncepter for bibliotekets arrangementsvirksomhed. Teamet har ansvaret for involvering af borgerne og markedsføringen af aktiviteterne.

Opgaver
Teamlederen har det faglige ansvar for teamets resultater og udvikling. Som teamleder får du ansvaret for, at teamet udvikler sine indsatser i overensstemmelse med omverdenens behov og ønsker, herunder at udvikle og implementere koncepter for bibliotekets arrangementsvirksomhed, samt løbende at udvikle og vedligeholde samarbejder og kommunikations- og kanalstrategier. Personaleledelse er ikke en del af teamlederopgaven 
 
Som teamleder skal du  

 • sørge for udarbejdelse og opfyldelse af handlingsplaner 
 • uddelegere drifts- og udviklingsopgaver i teamet 
 • være ansvarlig for teamets kommunikation med bibliotekets ledelse og 4 andre teamledere 

Udover teamlederopgaven vil arbejdet bl.a. bestå i publikumsbetjening og formidlingsarbejde i biblioteksrummet. Udlånsvagter vil primært blive på hhv. Møn og Vordingborg Bibliotek.
 
Vi forventer, at du har

 • en akademisk uddannelse – fx som kulturformidler, journalist eller cand. scient. bibl. 
 • en vis erfaring med ledelse eller projektledelse 
 • lyst til at udvikle dig som - eller til - leder 
 • stærke kommunikative færdigheder 
 • lyst til at opsøge og opdyrke nye brugergrupper 
 • bred erfaring med samarbejde og partnerskaber på tværs af institutioner  

Vi tilbyder

 • arbejde på et bibliotek, der ligger i top ift. brugernes vurdering 
 • varierende arbejdsopgaver, med mulighed for selv at præge opgavernes retning og udførelse 
 • et velfungerende arbejdsklima med dygtige, kollegiale og fagligt stimulerende kolleger 
 • en arbejdsplads, der prioriterer medarbejdernes indflydelse på – og ansvar for – eget arbejde

Vi ønsker stillingen besat pr. 1. september 2018 eller hurtigst muligt herefter.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst med relevant organisation samt principperne for NY Løn. Der vil indgå et tillæg for teamledelsesopgaven.
 
Ansøgningsfristen er den 28. juni 2018 og vi forventer at holde samtaler i uge 27 og 28.
 
Yderligere oplysninger kan fås hos biblioteksleder Erik Thorlund Jepsen på telefon 24 66 77 98.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob.aspx?ofirid=5446576f)