E-bøger og medier er elektroniske opslagsværker, aviser og tidsskrifter, e-bøger samt andre netmedier hvor du kan søge efter alverdens emner, som biblioteket stiller frit til rådighed.

Det betyder, at du kan anvende de fleste af dem alle steder - blot du har internet-adgang. Det kræver kun, at du er bosat i kommunen og er indmeldt som låner på et af bibliotekerne.

Sådan bruger og sikrer vi dine data på Vordingborg Bibliotekerne.